donderdag, maart 09, 2006

afschaffing kleine risico's nabij

De laatste dagen verschenen in de pers enkele artikels rond de dekking van de kleine risico’s voor zelfstandigen. De eerste minister kondigde aan dat de regering een belangrijke stap heeft gezet aangaande deze dekking en dat een koninklijk besluit deze categorie zal opnemen in het verplichte systeem voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Het gaat hier om starters en gepensioneerde zelfstandigen die recht hebben op een aanvulling van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Zij zullen zich vanaf 1 juli dus niet meer apart moeten verzekeren voor de kleine risico's.
Voor de grote groep zelfstandigen zou de integratie van de kleine risico's in de wettelijke sociale zekerheid van de zelfstandigen eventueel een feit kunnen zijn op 1 januari 2008. Daarover moet echter nog eerst overlegd worden met de zelfstandigenorganisaties. Het dossier staat alvast op de agenda van de ministerraad van 10 maart... wordt vervolgd!

2 Comments:

At 16:48, Blogger Ilse Jansoone said...

Ik heb je link "starters" gevolgd en daar de info gelezen. Het is me echter nog niet duidelijk wat een starter precies is. Zijn het degene die in een zelfstandig statuut starten nà juli die de kleine risico's niet meer zullen moeten betalen?

 
At 21:35, Blogger J. said...

@ilse: volgens de laatste info - nogmaals, veel info is nog niet officieel verschenen, gaat om zelfstandigen die starten NA 1 julie 2005

 

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home