maandag, maart 20, 2006

werking Ethias Zorgkas stopgezet

Duizenden Vlamingen kregen deze morgen een brief in de bus die meldt dat "Ethias Zorgkas" zijn werking stopzet!
Daar sta je dan als klant... : zelf op zoek naar een nieuwe zorgkas die de verplichte zorgverzekering voor jou wel wil/kan blijven beheren! Succes alvast?

In het kader van de Vlaamse zorgverzekering bent u aangesloten bij de vzw Ethias
Zorgkas en we hebben dit vertrouwen steeds bijzonder gewaardeerd.

Tot onze spijt moeten we u echter meedelen dat de vzw Ethias Zorgkas beslist heeft geen verlenging van haar erkenning bij de Vlaamse overheid aan te vragen. Deze erkenning loopt af in 2006. Wij betreuren deze beslissing ...

...

Concreet betekent dit dat u nu moet aansluiten bij één van de andere erkende zorgkassen. U heeft de keuze uit de zorgkas van uw ziekenfonds ...

...

Jacques Baerten
Voorzitter vzw Ethias Zorgkas

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home