zaterdag, april 01, 2006

vlotte terugbetaling geneeskundige zorgen voor rusthuisbewoners

Op vandaag blijft het voor bejaarden die in een rusthuis verblijven een moeilijke klus om hun doktersbriefjes terugbetaald te krijgen. Het terugbetalen op zich is geen probleem, wel het circuit om een terugbetaling te vragen.
Eens opgenomen in een rusthuis is het niet evident om zelf, vaak als je hulpbehoevend geworden bent, je terug te betalen getuigschriften binnen te brengen of op te sturen naar je ziekenfonds.
Veel rusthuizen voorzien een service waarbij ze de dokterszorgen eerst zelf betalen en nadien de terugbetaling, op basis van het ontvangen getuigschrift, via een volmacht van de klant/patiënt op de rekening van het rusthuis laten storten. Deze praktijk is echter niet wettelijk.
De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, laat weten dat:

Het ontwerp KB over het verbod op het gebruik van volmachten door rusthuizen bevindt zich nog steeds op het kabinet van minister Demotte. In afwachting van het advies van de juridische dienst van het RIZIV, heeft de VVSG samen met de andere rusthuiskoepels 3 voorstellen ingediend die een uitzondering voorzien op het verbod van volmachten voor de rusthuizen.

Deze voorstellen benadelen geen enkele partij (rusthuisbewoner, zorgverstrekker, mutualiteit), harmoniseren de praktijken, en komen tegemoet aan de eisen van transparantie en het voorkomen van misbruik. Ten eerste bepleiten de rusthuisvertegenwoordigers dat het onderscheid tussen de zorgverstrekker en de vertegenwoordiger van de rusthuisbewoner, de zogenaamde mandataris, wordt gewaarborgd: de mandataris en de zorgverstrekker mogen niet dezelfde persoon/instelling zijn. Met andere woorden: de zorgverlener (en iedereen die daartoe door de zorgverlener werd aangesteld) kan, voor wat zijn eigen geleverde geneeskundige prestaties betreft, niet optreden als vertegenwoordiger voor het innen van de verzekeringstegemoetkoming. Bijvoorbeeld: een behandelende kiné (= zorgverstrekker) kan dus niet op basis van een volmacht zijn eigen prestaties
terugvorderen, maar het rusthuis zou dit wel kunnen (= mandataris). Het tweede voorstel stelt dat de mandataris een bewijs moet kunnen voorleggen dat hij de kosten van de geneeskundige prestaties aan een andere zorgverstrekker betaald heeft in naam en voor rekening van de rusthuisbewoner. Tenslotte kan deze uitzondering op het verbod van volmachten voor de rusthuizen gebeuren op basis van een officieel mandaat om de terugbetalingen van prestaties geneeskundige verzorging te mogen innen. Zulk een mandaat zou geldig zijn voor een bepaalde periode, en zou tevens opzegbaar en vernieuwbaar zijn. Het mandaat wordt verleend door de minister van Sociale Zaken aan het rusthuis na goedgekeuring van de aanvraag (aan de hand van een aanvraagformulier).


Toch een aantal goeie én logische voorstellen, niet? De beslissing is aan Demotte..

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home