donderdag, augustus 10, 2006

stottertherapie ook voor peuters en kleuters terugbetaald

Onder andere "De Standaard" laat weten dat ouders die hun stotterende kleuter naar de logopedist sturen de kosten daarvoor binnenkort terugbetaald krijgen. Tot nog toe moest een kind vijf jaar zijn voor het ziekenfonds tussenbeide kwam. Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) laat die leeftijdsgrens nu vallen. Ouders kunnen dan drie vierden van de kosten terugkrijgen. De terugbetaling geldt wel maar voor een uur per week en voor een periode van maximaal twee jaar. Alleen als een dokter dat raadzaam acht, kan de periode verlengd worden.
De datum van inwerkintreding is wel nog niet gekend.
Kinderen en/of volwassenen die via de verplichte ziekteverzekering geen terugbetaling kunnen krijgen kunnen via hun ziekenfonds vaak terugvallen op een aanvullende tussenkomst.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home