maandag, oktober 16, 2006

begroting ziekteverzekering 2007


De begroting van de ziekteverzekering 2007 is er. Nog niet definitief want ook het RIZIV heeft nog in de pap te brokken. De grote lijnen zijn wel al duidelijk: de factuur van de patiënt zal verlagen.

De krachtlijnen:

  1. de voorwaarden om te genieten van het recht op verhoogde tegemoetkoming vereenvoudigen: er wordt voorgesteld het recht op de voorkeurregeling uit te breiden naar alle gezinnen waarvan de inkomens zich onder een nader te bepalen niveau bevinden (waarschijnlijk rond 15.000 euro bruto)
  2. een betere bescherming van chronisch zieken: het gaat er hier om de bescherming van chronisch zieken tegen gezondheidsuitgaven te verbeteren, onder meer door de kosten die worden opgenomen in hun MAF teller, uit te breiden (optelling van de remgelden die nodig zijn om het recht op de MAF tegemoetkoming te krijgen) en/of door de rechtstreekse tegemoetkoming in bepaalde kosten te verbeteren. Hiertoe zal weldra een lijst met chronische ziekten waarbij extra bescherming gerechtvaardigd is, door het RIZIV worden voorgelegd.
  3. toegankelijkheid van ons zorgsysteem verbeteren: voorgesteld wordt om onder andere tandextracties opnieuw terug te betalen.
  4. paal en perk stellen aan supplementen: onder andere nieuw systeem voor de financiering en de prijsstelling van implantaten
  5. vergrijzing als sturende parameter installeren in ons zorgstelsel
  6. betere ondersteuning van verstrekkers
  7. oprichting van een fonds voor gezondheidszorg in de toekomst

Op papier ziet het er goed uit. Het wordt kwestie van opvolgen en dé klanten/patiënten correct informeren.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home