dinsdag, oktober 31, 2006

wijziging ziekteverzekering Duitsland


Ook in Duitsland kwamen ze tot een akkoord binnen de regering Merkel voor hervormingen op vlak van de Duitse ziekteverzekering. Er wordt hierbij veel gekeken naar de hervormde Nederlandse ziekteverzekering, maar de Duitse hervormingen zullen niet even ingrijpend zijn.

Tot vandaag was je privé verzekerd als je loon boven een bepaalde loongrens ligt. Deze loongrens blijft bestaan, maar bij de hervorming zal men kunnen kiezen waar men zich aansluit: bij een privé-verzekering of bij een ziekenfonds (een zogenaamde krankenkasse).

Begin 2008 zouden onder andere volgende wijzigingen van kracht zijn:

  • Elk ziekenfonds moet zonder selectie uit te voeren openstaan voor alle verzekerden
  • De overheid legt voortaan de premies vast. De ziekenfondsen hebben hier zeggingskracht meer in.
  • Ook in Duitsland zal de aanvullende verzekering deel gaan uitmaken van de concurrentiestrijd. Qua prijssetting is vastgelegd dat de premie mag afhangen van het inkomen maar met een maximumbedrag van maximum 1% van het loon.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home