dinsdag, november 21, 2006

trendwatchers binnen gezondheidszorg

Vandaag informatie gehoord over een aantal trends die zich binnen gezondheidszorg zullen ontwikkelen.
De eerste watchers schreven hun kijk neer in "toekomst in een notendop". Volgende klemtonen vind je terug:
 1. patiënt evolueert naar cliënt
 2. behoefte aan welness
 3. stijgende zorgvraag
 4. zorg wordt grensoverschrijdend
 5. nood en vraag naar preventie en nazorg stijgt
 6. gedifferentieerd en vraaggestuurd tov de huidge aanbodgestuurde zorg
 7. zorg op afstand (e-healthinitiatieven)
 8. tekort aan personeel

PriceWaterHouseCoopers lanceerde een tijd geleden haar rapport "bouwen aan een duurzaam zorgstelsel". Extra klemtonen die zij toevoegen zijn onder andere:

 1. streven naar bredere draagvlakken binnen de zorg
 2. digitale ondersteuning is noodzakelijk
 3. accentverschuiving op vlak van financiering is onontbeerlijk
 4. standaardisatie kwaliteit en veiligheid binnen de zorg zal groeien
 5. effectieve logistiek en capaciteitsbenutting binnen zorgsystemen
 6. innovatieve nood
 7. flexibiliteit binnen zorgaanbod

Als laatste hoorde ik een aantal invalshoeken vanuit "redefining health care". Dit rapport geeft duidelijk aan dat we nu behoefte krijgen om een toegevoegde waarde van onze zorgsystemen te ervaren. Dit past in de evolutie waarbij we in de 70-80'er jaren vooral bezig waren met kostenvermindering binnen de zorg die in de 90'er jaren evolueerde naar een keuzeverruiming en een risicovermijding binnen de zorg. Acties die gekoppeld kunnen worden:

 1. nood aan preventie
 2. diagnosestellingen en second opinions
 3. opdrijven en afstemmen kwaliteit
 4. niet enkel de kost in rekening brengen: focus on value
 5. noodzakelijke regiogebondenheid

Voor mij een pak invalshoeken die mijn honger aanwakkeren ;-).

Het is duidelijk dat de klemtoon leggen op onderstaande evoluties noodzakelijk is om mee te zijn in de evoluerende zorg en gezondheidswereld..

 • zorgtrajecten bieden klanten (patiënten) meer mogelijkheden, tegelijk wordt het silodenken van verstrekkers doorbroken. Het versterkt/stimuleert de patiënt als partner, patient empowerment,..
 • e-health (voor klanten én verstrekkers) moet het mogelijk maken om bestaande technische evoluties op vlak van multimedia te implementeren in ziekte én gezondheidsbegeleiding (ook hier telt het verhaal van preventie, ziektebeeld, nazorg)
 • ziektecommunicatie moet ruimer gaan dan het ziektebeeld zelf: preventie, de ziekte zelf en wat na de ziekte moet in elk verhaal zitten
 • 2de pijler uitbouwen die verder gaat dan de bestaande voordelenpakketten van (belgische) gezondheidsverzekeraars (ziekenfondsen) en/of regionale of federale initiatieven.

1 Comments:

At 09:29, Blogger Ilse Jansoone said...

Very interesting!!

 

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home