maandag, juli 16, 2007

beschrijving van de zorgwereld in 2020

Soms is het gewoon interessant om iets te delen. Ikzelf kreeg het ook toegestuurd. In deze toegift wordt u getrakteerd op een beschrijving van de zorgwereld in 2020. Paul Baks, werkzaam bij Bestuur en Management Consultants (BMC), laat u zien hoe volgens hem de zorgwereld er in 2020 uit zal zien. Naast een beschrijving van de toekomstige zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgconsumenten, schetst hij ook een beeld van bijvoorbeeld het ministerie, de koepels, de patiëntenverengingen en de financiën in 2020. Lees verder

Ik kreeg deze bemerkingen: akkoord? jouw bedenkingen?
  • patient wordt zorgconsument omdat het merendeel van de zorgconsumenten NIET ziek is
  • selectie van de zorgaanbeider door huisarts 'poortwachter van het zorgssysteem"; de bemoeienis van de zorgverzekeraar met de zorgconsument als patient wordt niet geapprecieerd. De huisartsenlijn, zelfhulplijnen en internetdiagnoses zijn weggevallen!
  • het onderscheid tussen care en cure is weggevallen ; men denkt in termen van ketens en netwerken in het zorglandschap
  • 10% van de zorgconsumenten verandert jaarlijks van zorgverzekeraar
  • Europa breekt door

Labels: , , , ,

1 Comments:

At 13:50, Blogger Ilse Jansoone said...

De meeste bemerkingen kan ik zeker volgen. Enkel in je tweede puntje "selectie van de zorgaanbeider door huisarts 'poortwachter van het zorgssysteem"; de bemoeienis van de zorgverzekeraar met de zorgconsument als patient wordt niet geapprecieerd. De huisartsenlijn, zelfhulplijnen en internetdiagnoses zijn weggevallen!
" is me niet duidelijk wat je precies bedoelt.

 

Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een link maken

<< Home