vrijdag, december 22, 2006

wijzigingen gezondheidszorg 2007

De tijd vat perfect samen wat er op 1 januari 2007 wijzigt op vlak van gezondheidszorg:
Vaccin baarmoederhalskanker
Vanaf 1 januari 2007 zullen de ziekenfondsen in ons land een deel van de kosten van de beschikbare vaccins tegen baarmoederhalskanker terugbetalen.
De ziekenfondsen zullen vanaf 2007 tussenkomen in de kosten van Gardasil, dat sinds 3 november in ons land beschikbaar is. De drie noodzakelijke injecties kosten samen 412,20 euro. Afhankelijk van het ziekenfonds schommelt de tussenkomst tussen 50 en 150 euro.
Momenteel komt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) nog niet tussen. Minister van Volksgezondheid Demotte zei eerder al bereid te zijn de vaccinaties terug te betalen, mits een positief advies van de Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen.
Jaarlijks sterven in ons land 270 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door virussen die vrouwen kunnen opdoen door seksueel contact.
Terugbetaling Celebrex
Het geneesmiddel Celebrex voor de behandeling van artrose wordt vanaf 1 januari opnieuw terugbetaald onder bepaalde voorwaarden. Na de affaire met Vioxx werd Celebrex sinds 1 september 2005 niet meer terugbetaald.
Om recht te hebben op de terugbetaling van Celebrex moeten patiënten aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen patiënten met artrose of met reumatoïde artritis die negatief reageren op elk ander geneesmiddel dat dezelfde werking heeft als Celebrex, krijgen het geneesmiddel terugbetaald. Bovendien moet de patiënt jaarlijks een onderzoek ondergaan waaruit blijkt dat hij of zij geen hartproblemen heeft. De maximale dosis die de patiënt mag nemen, werd verlaagd van 400 mg naar 200 mg. Producent Pfizer zette de reclamecampagne voor het geneesmiddel Celebrex stop in 2005 nadat een klinische test suggereerde dat langdurig gebruik van een hoge dosis Celebrex de kans op een hartaanval meer dan verdubbelt.
Celebrex is verwant aan Vioxx, het geneesmiddel van concurrent Merck dat eind september 2004 om precies dezelfde reden van de markt werd gehaald. Celebrex en Vioxx zijn beiden zogeheten COX-2 remmers. Ze blokkeren het proteïne COX-2 dat te maken heeft met het ontstaan van ontstekingen.
Pneumokokkenvaccin
Het vaccin tegen pneumokokken zal na nieuwjaar terugbetaald worden. Daarover hadden de ministers bevoegd voor Volksgezondheid op een interministeriële conferentie in juni al een principieel akkoord bereikt.
Het pneumokokkenvaccin beschermt kinderen tegen bacteriële hersenvliesontsteking en vermindert ook het risico op infecties zoals middenoorontsteking. Het vaccin wordt vanaf 1 januari 2007 opgenomen in het Nationaal Programma voor Vaccinatie en zal volledig terugbetaald worden voor zuigelingen jonger dan twee jaar. Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg bleek eerder dit jaar dat de vaccinatie met drie prikken ook doeltreffend is terwijl er tot nu toe van uitgegaan werd dat vier prikken vereist zijn. Het aantal inentingen tegen pneumokokken wordt dan ook tot drie verlaagd, wat bovendien kostenbesparend werkt. Het algemeen aanbevolen vaccin tegen pneumokokken kwam in oktober 2004 op de Belgische markt. Voor een volledige inenting zijn vier doses nodig, wat in totaal 273,08 euro per kind kost. Het Riziv, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, betaalde het vaccin niet terug. Verschillende mutualiteiten gaven wel al een tegemoetkoming aan hun leden.
Spoeddiensten
Wie "onrechtmatig" beroep doet op de spoeddiensten, zal daar na nieuwjaar 18 euro voor moeten betalen. De maatregel van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte wil het onnodig gebruik van de spoeddiensten tegengaan.
Ziekenhuizen zullen vanaf 1 januari 2007 geen forfait meer kunnen aanrekenen wanneer er onnodig een beroep wordt gedaan op de spoeddienst. In plaats daarvan zal de ziekteverzekering zelf naargelang de situatie uitmaken hoeveel de patiënt van de ziektekosten terugbetaald krijgt.
Een voorbeeldige patiënt, die enkel naar de spoedafdeling trekt nadat hij zijn huisarts heeft geraadpleegd of er naartoe wordt gebracht met de ambulancedienst, zal daarvoor slechts 4 euro moeten betalen. In de andere gevallen zal 18 euro betaald moeten worden.
De nieuwe tarieven zijn niet variabel. Dat is nieuw, want voordien moest de patiënt naast een eventueel forfait ook meer of minder betalen naargelang de specialiteit van de arts die hem behandeld had.
Federaal Agentschap Geneesmiddelen
Vanaf 1 januari 2007 moet het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) operationeel zijn. Het nieuwe agentschap moet controle uitoefenen op de efficiëntie en de veiligheid van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten.
Naar analogie met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) besliste het parlement midden 2006 om ook een Federaal Geneesmiddelenagentschap op te richten. Voorlopig staat tijdelijk gedelegeerd bestuurder Piet Vanthemsche aan het hoofd van het agentschap. Zijn opvolger is nog niet bekend.
Het FAGG neemt de taken en het personeel van het huidige Directoraat-generaal voor de Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid over. Die dienst kampte echter met grote vertragingen.
Voortaan zal het FAGG de controle op geneesmiddelen en andere producten uitoefenen en dit vanaf hun ontwikkeling tot het gebruik van die producten. Het gaat dan onder meer over de erkenning en registratie van medicijnen.
Op lange termijn zal het Federaal Geneesmiddelenagentschap ook investeren in onder meer de permanente bewaking van de neveneffecten van geneesmiddelen en zal het ook een afdeling oprichten die instaat voor de preventie en bestrijding van fraude met geneesmiddelen.
Het FAGG zal ook de verkoop van geneesmiddelen via internet controleren en bewaken. Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte besliste in december dat geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is, binnenkort onder strenge voorwaarden te koop zullen zijn via het internet.
Wachtdienst huisartsen
Vanaf 1 januari 2007 ontvangen huisartsen die wachtdienst hebben tijdens de weeknachten, van 20 uur tot 8 uur, een vergoeding van 62,50 euro om de permanentie waar te nemen. Eerder bestond de regeling al voor de weekendwachten.
Sinds twee jaar krijgen huisartsen die tijdens het weekend de wacht hebben een vergoeding omdat ze stand-by moeten blijven. Die regeling wordt vanaf 1 januari uitgebreid tot de wachtdiensten tijdens de weekdagen van 20 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. Ze krijgen daarvoor 62,50 euro per 12 uur. Tijdens het weekend krijgen huisartsen 125 euro per 24 uur (van vrijdagavond 20 uur tot maandagmorgen 8 uur).
De beslissing moet de permanentie door huisartsen én het beroep van huisarts aantrekkelijker maken. Daardoor zou de uitval van huisartsen moeten verminderen en zouden er opnieuw meer jongeren in het beroep moeten stappen. Als huisartsen tijdens de weekends en 's avonds beter beschikbaar zijn, zullen ook minder mensen naar de (duurdere) spoeddiensten van de ziekenhuizen stappen.
Daarnaast worden de erelonen van de huisartsen na nieuwjaar geïndexeerd met 1,65 procent. Dat betekent volgens de officieuze berekeningen van het weekblad De Huisarts dat een raadpleging dan 20,78 euro zal kosten, een huisbezoek 31,19 euro en de opening of verlening van een Globaal Medisch Dossier bij de huisarts 22,36 euro.

vrijdag, december 15, 2006

wat drink jij

Op de www.watdrinkjij.nl kunnen jongeren vanaf maandag een drinktest invullen, wat leidt tot een persoonlijk advies. De test van gezondheidsinstituut NIGZ is ontwikkeld om jongeren te wijzen op de risico's van drankgebruik en valkuilen die leiden tot te veel drankgebruik. In een later stadium wil het NIGZ ook informatie over steun bij het minderen van alcoholgebruik aan het persoonlijk advies toevoegen. Uit eerder onderzoek bleek al dat een op de zes jongens en een op de vijf meisjes van 14 jaar in een periode van een maand wel eens dronken was geweest. Ervaringen met een online drinktest voor volwassenen wijzen uit dat de adviezen en tips daaruit beter worden gelezen dan folders en brochures over dit onderwerp. Wat drink jij?

donderdag, december 07, 2006

goedkope geneesmiddelen? natuurlijk!

Onder andere via vrtnieuws.net verneem ik dat een pak mensen een pak geld kunnen uitsparen door goedkopere geneesmiddelen te kopen in plaats van de gekende merkgeneesmiddelen. Ik ben alvast overtuigd en check vooraleer ik naar de apotheker ga altijd wat het goedkopere middel is van hetgeen onze huisarts voorschreef. Nadien is het enkel nog een kwestie van mondje opendoen tegen je apotheker. Stom toch dat zoveel Belgen dit niet doen? Ga zelf ook op zoek naar het goedkoopste geneesmiddel.