donderdag, mei 25, 2006

professionele blog

Misschien zijn we er al van overtuigd maar passen wij (en vele anderen) het nog te weinig toe?
Een nieuw artikel over blogs in de bedrijfswereld stelt de redenen om een blog te beginnen goed voor:
  • expert worden,
  • klantrelaties persoonlijker maken,
  • (media-)relaties verbeteren,
  • samenwerking stimuleren,
  • hoge ranking in de zoekmachines.

Wat wil je meer als bedrijf?

Enerzijds zijn er vanuit ons bedrijf, anderzijds vanuit collega's een aantal actieve blogsites. Aan jou om te oordelen wat ze voor jou kunnen betekenen. Zelf zijn we nog volop op zoek om dit alles de juiste plaats te geven. Jij kan helpen: door te laten weten waar je zelf opportuniteiten ziet.. laten weten é!?

woensdag, mei 24, 2006

onderzoeksshirt borstkanker

Preventie is belangrijk. Vraag is of het altijd moet gesponsord worden via de overheid (ziekenfonds,..). Ik las vandaag over Mark for Life: een borstzelfonderzoek set speciaal ontworpen om de nadelen en tekortkomingen van zelfonderzoekmethoden weg te nemen. De gepatenteerde methode maakt gebruik van een speciaal onderzoeksshirt dat goed laat zien hoe en welke delen van de borst onderzocht moeten worden. Het kost je een goeie 20 euro maar het lijkt me een middel (of hoe noem je zo'n shirt?) met een pak preventieve voordelen. En wat is jouw idee, de moeite waard? Ook wanneer er (momenteel) geen tussenkomst bestaat?

dinsdag, mei 23, 2006

wijzigingen in diabeteszorg

Diabeteszorg kent wijziging in de toekomst stelt Medinews. Vanuit onze werking voorzien wij reeds in een diabetesplatform dat wil inspelen op die veranderende behoeften van chronisch zieken: nadruk op preventie, opsporing van risicopersonen, programma voor preventie en begeleiding van diabetici.
Nu het kenniscentrum bevestigd dat zorg rond diabetici nood heeft aan trajectbegeleiding zie ik de uitbouw van ons diabetesproduct als geslaagd.
Iemand ervaringen? Hoe wil jij het aangepakt zien?

woensdag, mei 17, 2006

gezondheidstest

Maak je persoonlijke voedingsdriehoek en besluit of je zonder te veel van erg goede wil te moeten zijn in je persoonlijke voedingsdriehoek nog een driehoek die naam waardig te onderscheiden.
Check ondertussen ook je eigen vet- en vochtresultaten! Een gezonde voeding levert nochtans niets dan voordelen op: u loopt minder kans op levensbedreigende ziektes, hebt minder last van appelflauwtes in de loop van de dag, bent alerter en beter gehumeurd en ziet er waarschijnlijk ook een stuk appetijtelijker uit. Doen!
(bron: humo)

dinsdag, mei 09, 2006

toekomsttendens gezondheidszorg

In zijn rapport "HealthCast 2020 : Creating a sustainable Future" identificeert het PricewaterhouseCoopers Health Research Institute de toekomsttendensen op het vlak van gezondheid.

Eén van de bevindingen die je kan nalezen is het belang van welzijn en preventie. Preventie en disease management zijn volgens twee derde van de ondervraagden essentieel voor een goed beheer van de vraag en om de begrotingen in evenwicht te houden. Een rookverbod op openbare plaatsen, lagere premies en heffingen voor wie gezond leeft... Alles wordt in het werk gesteld om patiënten warm te maken voor zorgtrajecten die hen helpen om weloverwogen en efficiënte beslissingen te nemen over verzorging.

Enkele persoonlijke bedenkingen:
Mag een individuele gezondheidsverzekeraar gezond leven belonen door bijvoorbeeld een lagere premie toe te kennen aan sportieve klanten? Wat met het solidariteitsprincipe? En hoe gaan we eenvoudig meten of iemand gezond is? Zijn hier precedenten?
Hoe zwaar moet de solidariteit tussen de consumerenden wegen in vergelijking met hun verantwoordelijkheid?

maandag, mei 08, 2006

obesitas terugbetaald

Vanaf 1 mei zullen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de kosten van een behandeling tegen obesitas terugbetalen, ook bij mensen met matig overgewicht.
De terugbetaling is er voor iedereen die een Body Mass Index hoger dan 25 heeft. Dat wil zeggen: iedereen met een matig overgewicht. Een stevige bierbuik valt daar al onder. Nu is het enkel wettelijk verplicht om obesitasbehandelingen als maagringen of darmverkortingen terug te betalen bij mensen met een BMI hoger dan 40.
Al bij kleiner overgewicht ingrijpen betekent minder zware behandelingskosten en op termijn minder risico op diabetes of hart- en vaatziekten. Obesitas voorkomen betekent ook andere ziekten voorkomen: als iedereen vier kilo verliest, dalen de kosten van de ziekenfondsen met 30 procent.
De theorie is er al, nu nog in praktijk hé ;-)

vrijdag, mei 05, 2006

(on)zin van diëten

Lien Joossens is voedingsdeskundige-dietiste en begeleider in het één programma 'Dik voor mekaar'; haar ervaring leverde de volgende theorieën (via de standaard):

Eén: diëten is niet goed, want als je er eenmaal mee begint, is het voor altijd. Daarom is het zonder meer belangrijk om met de klant te zoeken naar een haalbaar en gezond voedingspatroon dat lange tijd houdbaar is en waar mensen zich goed bij voelen. Strikte diëten bieden immers geen resultaat op de lange termijn, een gezond beweeg- en voedingsgedrag wel.

Twee: onderschat de psychologische effecten van obesitas niet. De effecten bij kinderen en jongeren blijken zwaar te wegen.

Drie: beoog een realistische en haalbare gewichtsdaling en niet een ideale body mass index. Elke gewichtsdaling, hoe klein ook, is goed en bevordert de gezondheid.

Vier: een diëtiste-voedingsdeskundige geeft niet zo maar een voedingsschema mee. We houden rekening met motivatie, cognities, gedrag, gevoelens en de context. Het gaat om een complex geheel van factoren, waarbij we een gezond leef- en beweegpatroon bij de klant willen ontwikkelen en behouden.

Vijf: overweeg financiële tegemoetkoming voor consultaties en projecten voor kinderen en jongeren met overgewicht en eetproblemen. Terugbetaling voor volwassenen met een significant overgewicht moet overwogen worden, wat afvallen om een mooi zomerfiguur te krijgen niet.

De ziekenfondsen voeren een financieel ondersteuningsbeleid dat voor discussie vatbaar is: behandelingen' terugbetalen die een risico op jojo-effect hebben. Anderzijds kan de financiële incentive wel een extra prikkel zijn. En naast diëten zijn er nog steeds de beweegprogramma's!

Wat denk jij er van?

donderdag, mei 04, 2006

online afspraak huisarts

Chatten, een restaurantje reserveren en boodschappen doen via internet zijn al lang geen probleem meer, maar wist u dat u langs elektronische weg ook een afspraak kunt maken voor een raadpleging bij een arts? De website www.afspraken.be kwam er op initiatief van een Vlaamse arts en sinds de lancering werden al meer dan 1,5 miljoen afspraken geregistreerd. Er is niks moeilijks aan: de patiënt registreert zich, voert de naam van een arts in (of het specialisme) en op het scherm verschijnt een overzicht van de tijdstippen waarop de arts beschikbaar is. Bijna 10% van de Vlaamse artsen en 5% van de Waalse artsen zitten in het bestand. Heb jij hier al ervaring mee?

woensdag, mei 03, 2006

Ghent Expats Night - health insurance in Belgium

Health insurance in Belgium: check via www.ghent-expats.be.

Op 11 mei aanstaande vindt weer de Ghent Expats Night plaats, die voor het 2e jaar op rij wordt gesponsord door Partena OZV.

Het eerste gedeelte start om 16 uur en omvat een seminar ten behoeve van HR-mensen die professioneel te maken hebben met expats. De sprekers op dit seminar zijn onder andere :

  • Nicky Dries van Sirva (een van de grootste relocators) die het over de werk-gezinsbalans zal hebben,
  • Peter Caekebeke van het sociaal secretariaat Partena, die het zal hebben over detachering in het licht van de nieuwe Europese verordening 883/2004 die -zodra alle uitvoeringsverorderningen gepubliceerd zijn- voor aanzienlijke wijzigingen in de Europese mobiliteit zal zorgen.

Het tweede gedeelte start om 18 uur, met een gemeenschappelijke drink die het HR-event uitleidt en tegelijk het social event inleidt. Daarna volgen er twee presentaties in het Engels, ten behoeve van de individuele buitenlandse expats:

  • om 19 uur een uiteenzetting over Belgische bankdiensten ten behoeve van expats (door ING)
  • om 19.30 uur een uiteenzetting over de Belgische ziekte- en invaliditeitsverzekering ten behoeve van expats (door Partena OZV)
  • Om 20 uur begint de receptie en het eignelijke social event.

Frank Beke, burgemeester van Gent, zal omstreeks half negen zijn steun aan dit initiatief uitspreken.
Afsluiting omstreeks 22 uur, na een "lucky draw" tombola.

Registeren kan via de website www.ghent-expats.be.