woensdag, juli 25, 2007

veilingsite tandzorgen

De Nederlanders bijten de spits af. Vanaf dit najaar kunnen tandartsen bieden op behandelingen die klanten nodig hebben.
Het concept is eenvoudig: op een website registreer je wat je nodig hebt (een kroon, brug of kunstgebit,..), daarna kunnen geregistreerde tandartsen bieden voor welke zij prijs zij willen leveren. Er wordt zelfs een kwaliteitsluikje toegevoegd op de site staat, zoals op gekende veilingsites zal je ook kunnen lezen vroegere patiënten van die betreffende zorgverstrekker vonden.
Een soortgelijk inititiatief bestaat al in Duitsland. Hun initiatief willen ze ondertussen uitbreiden naar fysiotherapie, oogheelkunde en andere niet-spoedeisende hulp.
De manier van zorg organiseren in Duitsland en Nederland is anders dan in België. De Nederlandse zorgverzekeraars zijn positief over deze manier om artsen en patiënten bij elkaar te brengen (zij kopen immers zorg in voor hun klantenportefeuille).
In ons Belgisch zorgstelsel lijkt me zo een opzet iets minder evident. De basisterugbetaling is gelijk. Als je daarbij nog zorgt dat je langs gaat bij een geconventioneerde arts dan heb je als Belgische patiënt een grote prijszekerheid. Toch denk ik dat we dit soort initiatieven moeten opvolgen..
Binnenkort Ebay Health? Of toch maar rekenen op een extra verzekering die je (on)verwachte tandzorg in België terugbetaald?

Labels: , ,

zaterdag, juli 21, 2007

aantal ingeschreven zorgverstrekkers

Soms is het goed om op je blog gewoon een link te leggen naar iets wat je wil bijhouden. In dit geval het aantal ingeschreven zorgverstrekkers volgens het RIZIV. Interessant é.

maandag, juli 16, 2007

beschrijving van de zorgwereld in 2020

Soms is het gewoon interessant om iets te delen. Ikzelf kreeg het ook toegestuurd. In deze toegift wordt u getrakteerd op een beschrijving van de zorgwereld in 2020. Paul Baks, werkzaam bij Bestuur en Management Consultants (BMC), laat u zien hoe volgens hem de zorgwereld er in 2020 uit zal zien. Naast een beschrijving van de toekomstige zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgconsumenten, schetst hij ook een beeld van bijvoorbeeld het ministerie, de koepels, de patiëntenverengingen en de financiën in 2020. Lees verder

Ik kreeg deze bemerkingen: akkoord? jouw bedenkingen?
  • patient wordt zorgconsument omdat het merendeel van de zorgconsumenten NIET ziek is
  • selectie van de zorgaanbeider door huisarts 'poortwachter van het zorgssysteem"; de bemoeienis van de zorgverzekeraar met de zorgconsument als patient wordt niet geapprecieerd. De huisartsenlijn, zelfhulplijnen en internetdiagnoses zijn weggevallen!
  • het onderscheid tussen care en cure is weggevallen ; men denkt in termen van ketens en netwerken in het zorglandschap
  • 10% van de zorgconsumenten verandert jaarlijks van zorgverzekeraar
  • Europa breekt door

Labels: , , , ,

zondag, juli 08, 2007

erkenning als chronische ziekte?

Ik zit in de medische branche. Ik weet echter zelf het antwoord niet. Is chronisch tijdsgebrek een ziekte? Kan je er iets voor terugbetaald krijgen? Kan je er iets aan doen of ligt het aan mij? Niet van wakker liggen zeker (zowel jij, als ikzelf). We zien wel hoe ik deze blog verder kan onderhouden? Of het zover komt?

Labels: