vrijdag, oktober 26, 2007

hoe moet dit verder?

Ik ben er niet uit. Het is al veel te lang geleden dat hier nog iets stond. Wil ik de zoveelste blog naar andere blogs met interessante info en weetjes? Of wil ik mijn eigen opinie kwijt. Ik weet het niet. Nog niet.
Wat ik wel weet is dat we boomen.
We hebben nieuwe collega's nodig. En klanten. Vooral veel nieuwe klanten. Want zonder klanten geen werk. Klanten die meer willen. Gewoon, meer, veel meer dan een ziekenkas. Kom. Geniet. Gezond. Wij zorgen voor jou. Persoonlijk. Met comfort.

woensdag, juli 25, 2007

veilingsite tandzorgen

De Nederlanders bijten de spits af. Vanaf dit najaar kunnen tandartsen bieden op behandelingen die klanten nodig hebben.
Het concept is eenvoudig: op een website registreer je wat je nodig hebt (een kroon, brug of kunstgebit,..), daarna kunnen geregistreerde tandartsen bieden voor welke zij prijs zij willen leveren. Er wordt zelfs een kwaliteitsluikje toegevoegd op de site staat, zoals op gekende veilingsites zal je ook kunnen lezen vroegere patiënten van die betreffende zorgverstrekker vonden.
Een soortgelijk inititiatief bestaat al in Duitsland. Hun initiatief willen ze ondertussen uitbreiden naar fysiotherapie, oogheelkunde en andere niet-spoedeisende hulp.
De manier van zorg organiseren in Duitsland en Nederland is anders dan in België. De Nederlandse zorgverzekeraars zijn positief over deze manier om artsen en patiënten bij elkaar te brengen (zij kopen immers zorg in voor hun klantenportefeuille).
In ons Belgisch zorgstelsel lijkt me zo een opzet iets minder evident. De basisterugbetaling is gelijk. Als je daarbij nog zorgt dat je langs gaat bij een geconventioneerde arts dan heb je als Belgische patiënt een grote prijszekerheid. Toch denk ik dat we dit soort initiatieven moeten opvolgen..
Binnenkort Ebay Health? Of toch maar rekenen op een extra verzekering die je (on)verwachte tandzorg in België terugbetaald?

Labels: , ,

zaterdag, juli 21, 2007

aantal ingeschreven zorgverstrekkers

Soms is het goed om op je blog gewoon een link te leggen naar iets wat je wil bijhouden. In dit geval het aantal ingeschreven zorgverstrekkers volgens het RIZIV. Interessant é.

maandag, juli 16, 2007

beschrijving van de zorgwereld in 2020

Soms is het gewoon interessant om iets te delen. Ikzelf kreeg het ook toegestuurd. In deze toegift wordt u getrakteerd op een beschrijving van de zorgwereld in 2020. Paul Baks, werkzaam bij Bestuur en Management Consultants (BMC), laat u zien hoe volgens hem de zorgwereld er in 2020 uit zal zien. Naast een beschrijving van de toekomstige zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgconsumenten, schetst hij ook een beeld van bijvoorbeeld het ministerie, de koepels, de patiëntenverengingen en de financiën in 2020. Lees verder

Ik kreeg deze bemerkingen: akkoord? jouw bedenkingen?
  • patient wordt zorgconsument omdat het merendeel van de zorgconsumenten NIET ziek is
  • selectie van de zorgaanbeider door huisarts 'poortwachter van het zorgssysteem"; de bemoeienis van de zorgverzekeraar met de zorgconsument als patient wordt niet geapprecieerd. De huisartsenlijn, zelfhulplijnen en internetdiagnoses zijn weggevallen!
  • het onderscheid tussen care en cure is weggevallen ; men denkt in termen van ketens en netwerken in het zorglandschap
  • 10% van de zorgconsumenten verandert jaarlijks van zorgverzekeraar
  • Europa breekt door

Labels: , , , ,

zondag, juli 08, 2007

erkenning als chronische ziekte?

Ik zit in de medische branche. Ik weet echter zelf het antwoord niet. Is chronisch tijdsgebrek een ziekte? Kan je er iets voor terugbetaald krijgen? Kan je er iets aan doen of ligt het aan mij? Niet van wakker liggen zeker (zowel jij, als ikzelf). We zien wel hoe ik deze blog verder kan onderhouden? Of het zover komt?

Labels:

woensdag, juni 06, 2007

betaalbaarheid medicijnen

Vandaag las ik in het Volk dat er een nieuw kankermedicijn op de markt komt. Het medicijn (Nexavar) zou de levensduur van de palliatieve patiënt met 3 maanden kunnen verlengen. De krant werpt een terechte ethische vraag op: is die 3 maanden extra levensduur de moeite waard als je weet dat dit de maatschappij een dikke auto kost (lees een goeie 40.000 euro..).
Stel dat ik in de persoonlijke situatie zou verkeren waarin ik de kans krijg om 3 maanden langer te leven dan ben ik waarschijnlijk voor. Gelukkig sta ik niet voor het dilemma, ik durf alvast oordelen dat dit soort medicijnen niet kan bekostigd worden met overheidsmiddelen. Zeker niet in een tijd waar er nog tal van andere meer noodzakelijke dingen een terugbetaling verdienen via ons gezondheidssysteem. Voorbeelden?
  • kankerpatiënten die vaak medisch vervoer nodig hebben krijgen een zeer beperkte financiële tussenkomst vanuit de overheid.
  • er zijn verscheidene vaccins op de markt (oa vaccinactie tegen baarmoederhalskanker) die een pak goedkoper zijn maar geen enkele terugbetaling krijgen vanuit de overheid.
  • een beperkte aantal preventieve tandzorgen is op vandaag terugbetaalbaar; mondzorg is binnen gezondheidszorg en -hygiëne zeer relevant en wordt vanuit de overheid toch stiefmoederlijk behandeld (qua tussenkomst).
  • ..

Ik durf dus stellen dat er meer dringende zaken een terugbetaling verdienen. Twee kanttekeningen echter: ik weet dat medisch onderzoek moet aangemoedigd worden dus toponderzoek moet via andere middelen financiering kunnen bekomen; daarnaast blijft het aandachtspunt natuurlijk dat we geen gezondheidszorg voor armen en rijken creëren..

Labels: , ,

dinsdag, mei 29, 2007

nothing to hide

Iedereen is op zoek om zijn bedrijf, zijn dienstverlening in the picture te plaatsen.
De zaakvoerster van het Britse cosmeticabedrijf 'Elave' heeft er aardig wat voor over om haar producten aan de vrouw te brengen...
Zo mogen ze meer dingen aanprijzen.
Misschien kunnen we er nog iets van leren? Zouden we nog meer klanten kunnen overtuigen?

Labels: ,

maandag, mei 28, 2007

preventieve gezinsondersteuning

Net een telefoon van een nichtje. Ze studeert (succes!) verpleegkunde. In een ver verleden dit ik deed ook nog. Soms word ik nog es bevraagd. Altijd leuk om te merken dat mensen je soms als referentie beschouwen (ha!).
Haar vraag: Kind en Gezin wat voor soort dienstverlening is dat?
Pfff. Mijn gevoel wordt bevestigd door het jaarverslag van Kind en Gezin: dienstverlenende preventieve gezinsondersteuning.
Geef zo'n antwoord op je examen en je kan niet anders dan geslaagd zijn. Niet.
Ik kwam ondertussen ook te weten dat Kind en Gezin evolueert naar een intern verzelfstandigd agentschap. Hallo? Ik durf me zelfs niet afvragen wat de invloed hier van kan zijn..

Labels: ,

giftige cola

Kijk zie daar krijg ik het koud van. Het gaat mij aan. Ik ben een drinker. Een Cola Light drinker. Maar ik leer er af te blijven. Vroeger één tot twee liter per dag. Nu nog een glas of twee. De rest zuiver water.

Labels: , , ,

zondag, mei 20, 2007

inhoud longen ook via huisarts terugbetaalbaar

Tot eind juni krijg je een spirometrie enkel terugbetaald als je hem laat uitvoeren bij een longspecialist (pneumoloog). Het RIZIV voorziet vanaf 1 juli 2007 ook een terugbetaling voor het uitvoeren van een spirometrie door een huisarts.
De doelstelling is ook hier preventief. Door de eenvoudige test (de volledige longinhoud uitblazen in een plastic huls) moeten er sneller en meer chronische longaandoeningen kunnen gedetecteerd worden (bijv. astma).
Op zich zijn dit soort initiatieven toe te juichen. Anderzijds stel ik mij de vraag welke toepassingsregels er gebruikt worden om te oordelen of er nu al dan niet een terugbetaling kan voorzien worden. Je kan je evengoed de vraag stellen waarom er geen terugbetaling (meer) is voor een botdensitometrie, het verwijderen van een tand, een vaccin tegen baarmoederhalskanker,.. Financiële beperkingingen? Goeie lobbying?

Labels: , , ,

donderdag, mei 10, 2007

tandje bijsteken?

Veel te lang geleden dat ik nog even tijd maakte om te bloggen..
Af en toe letterlijk en figuurlijk een tandje bij moeten steken, professioneel gezien.

Jawel: we zijn het eerste belgische ziekenfonds met een extra aanvullende tandverzekering in haar pakket!

Labels: , , ,

maandag, januari 29, 2007

hartleeftijd berekenen

Dagelijks sterven in België 110 mensen aan hart- en vaatziekten en worden er 550 mensen omwille van dezelfde problemen opgenomen in een ziekenhuis. Nochtans berekende de wereldgezondheidsorganisatie in 2005 dat in 80 procent van de gevallen het overlijden vermeden had kunnen worden door eenvoudige preventiemaatregelen.
Daarom organiseert Becel in samenwerking met de Belgische Cardiologische Liga, artsen en diëtistenverenigingen Becel’s Nationaal Hartonderzoek. In 15 Belgische steden kunnen mensen tussen februari en april gratis de leeftijd van hun hart laten berekenen door een medisch team. Ze meten je cholesterol, bloeddruk, BMI en bloedsuikerspiegel. Op basis van die resultaten en de antwoorden op een vragenlijst wordt berekend of je hart jonger of ouder is dan je zelf werkelijk bent.
Begin alvast bij het verlagen van je eigen cholesterol!

bron: de standaard

Labels: , ,

Via de Morgen lees ik dat een diabeteskoffer jongeren bewuster wil laten eten?
Sedert midden januari vertrekken speciale diabeteskoffers naar de Vlaamse scholen. Ze moeten de jongeren bewust maken van het belang van een evenwichtig eetpatroon. Want het aantal jongeren met overgewicht neemt alsmaar toe.
Daarom werd een soort leerkoffer ontworpen. Op de website en op de CD-ROM kunnen de leerkrachten de theorie vinden. Maar in de koffer zelf zit een volledige
labokit voor de klas, met onder andere een weegschaal en een lintmeter. Daarmee
kunnen de jongeren hun eigen gewicht evalueren. Verder zit er ook een glucosemeter in waarmee ze de suikerspiegel in hun bloed kunnen nagaan.

Meer info op www.jongerenenvoeding.be

Of moeten we eerst energie steken in het gehaktvrij maken van de schoolmaaltijden?

Labels: , , ,

zondag, januari 28, 2007

baarmoederhalskanker: preventie?

Er is sedert begin 2007 een nieuw vaccin tegen baarmoederhalskanker op de markt. Terecht kan je je de vraag stellen of het relevant blijft om het aanbevolen uitstrijkje verder te laten nemen tussen 25 en 65 jaar? En waarom slechts om de drie jaar?
De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt vrouwen tussen 25 en 65 jaar nog steeds aan om de drie jaar een baarmoederhalsuitstrijkje te laten nemen. Deze aanbeveling blijft internationaal erkend. Baarmoederhalskankers zijn traaggroeiende gezwellen waardoor de voorziene periode tussen het nemen van uitstrijkjes medisch verantwoord is. Ieder jaar een uitstrijkje laten nemen is meestal overbodig en kost de ziekteverzekering nodeloos veel geld. Overleg met je arts!

Labels: , , , ,

zaterdag, januari 27, 2007

tandvleesontsteking: dure grap?

Soms word je door je tandarts doorverwezen naar een paradontoloog. Vaak stel je je enkel maar medisch getinte vragen bij een doorverwijzing.. vraag voor de behandeling echter ook door over de kostprijs.
Momenteel bestaat er in de tandzorgnomenclatuur slechts één paradontologische verstrekking (301254 - 301265), die door elke tandarts kan worden uitgevoerd en aangerekend.
Het riziv erkende een 90tal paradontologen. De papieren rompslomp is echter nog niet achter de rug: het riziv kende nog geen erkenningsnummers toe.. Conclusie: steek je licht op voor je mond open valt!

Labels: ,

maandag, januari 08, 2007

trends 2007 ook in de gezondheidszorg.

Naast hitlijstjes van toepassing op 2006 is het nu de tijd van de trends in 2007..
Vandaag kreeg ik via Digimedia een voorspelling in de vorm van 5 trends die in 2007 moeten doorzetten:
1. Status Lifestyle
2. Transparancy Tyranny
3. Web N+1
4. Trysumers
5. The Global Brain
Benieuwd of ze ook de kop zullen opsteken in de wereld van de gezondheidszorg.. Jouw idee?

vrijdag, december 22, 2006

wijzigingen gezondheidszorg 2007

De tijd vat perfect samen wat er op 1 januari 2007 wijzigt op vlak van gezondheidszorg:
Vaccin baarmoederhalskanker
Vanaf 1 januari 2007 zullen de ziekenfondsen in ons land een deel van de kosten van de beschikbare vaccins tegen baarmoederhalskanker terugbetalen.
De ziekenfondsen zullen vanaf 2007 tussenkomen in de kosten van Gardasil, dat sinds 3 november in ons land beschikbaar is. De drie noodzakelijke injecties kosten samen 412,20 euro. Afhankelijk van het ziekenfonds schommelt de tussenkomst tussen 50 en 150 euro.
Momenteel komt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) nog niet tussen. Minister van Volksgezondheid Demotte zei eerder al bereid te zijn de vaccinaties terug te betalen, mits een positief advies van de Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen.
Jaarlijks sterven in ons land 270 vrouwen aan baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door virussen die vrouwen kunnen opdoen door seksueel contact.
Terugbetaling Celebrex
Het geneesmiddel Celebrex voor de behandeling van artrose wordt vanaf 1 januari opnieuw terugbetaald onder bepaalde voorwaarden. Na de affaire met Vioxx werd Celebrex sinds 1 september 2005 niet meer terugbetaald.
Om recht te hebben op de terugbetaling van Celebrex moeten patiënten aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen patiënten met artrose of met reumatoïde artritis die negatief reageren op elk ander geneesmiddel dat dezelfde werking heeft als Celebrex, krijgen het geneesmiddel terugbetaald. Bovendien moet de patiënt jaarlijks een onderzoek ondergaan waaruit blijkt dat hij of zij geen hartproblemen heeft. De maximale dosis die de patiënt mag nemen, werd verlaagd van 400 mg naar 200 mg. Producent Pfizer zette de reclamecampagne voor het geneesmiddel Celebrex stop in 2005 nadat een klinische test suggereerde dat langdurig gebruik van een hoge dosis Celebrex de kans op een hartaanval meer dan verdubbelt.
Celebrex is verwant aan Vioxx, het geneesmiddel van concurrent Merck dat eind september 2004 om precies dezelfde reden van de markt werd gehaald. Celebrex en Vioxx zijn beiden zogeheten COX-2 remmers. Ze blokkeren het proteïne COX-2 dat te maken heeft met het ontstaan van ontstekingen.
Pneumokokkenvaccin
Het vaccin tegen pneumokokken zal na nieuwjaar terugbetaald worden. Daarover hadden de ministers bevoegd voor Volksgezondheid op een interministeriële conferentie in juni al een principieel akkoord bereikt.
Het pneumokokkenvaccin beschermt kinderen tegen bacteriële hersenvliesontsteking en vermindert ook het risico op infecties zoals middenoorontsteking. Het vaccin wordt vanaf 1 januari 2007 opgenomen in het Nationaal Programma voor Vaccinatie en zal volledig terugbetaald worden voor zuigelingen jonger dan twee jaar. Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg bleek eerder dit jaar dat de vaccinatie met drie prikken ook doeltreffend is terwijl er tot nu toe van uitgegaan werd dat vier prikken vereist zijn. Het aantal inentingen tegen pneumokokken wordt dan ook tot drie verlaagd, wat bovendien kostenbesparend werkt. Het algemeen aanbevolen vaccin tegen pneumokokken kwam in oktober 2004 op de Belgische markt. Voor een volledige inenting zijn vier doses nodig, wat in totaal 273,08 euro per kind kost. Het Riziv, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, betaalde het vaccin niet terug. Verschillende mutualiteiten gaven wel al een tegemoetkoming aan hun leden.
Spoeddiensten
Wie "onrechtmatig" beroep doet op de spoeddiensten, zal daar na nieuwjaar 18 euro voor moeten betalen. De maatregel van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte wil het onnodig gebruik van de spoeddiensten tegengaan.
Ziekenhuizen zullen vanaf 1 januari 2007 geen forfait meer kunnen aanrekenen wanneer er onnodig een beroep wordt gedaan op de spoeddienst. In plaats daarvan zal de ziekteverzekering zelf naargelang de situatie uitmaken hoeveel de patiënt van de ziektekosten terugbetaald krijgt.
Een voorbeeldige patiënt, die enkel naar de spoedafdeling trekt nadat hij zijn huisarts heeft geraadpleegd of er naartoe wordt gebracht met de ambulancedienst, zal daarvoor slechts 4 euro moeten betalen. In de andere gevallen zal 18 euro betaald moeten worden.
De nieuwe tarieven zijn niet variabel. Dat is nieuw, want voordien moest de patiënt naast een eventueel forfait ook meer of minder betalen naargelang de specialiteit van de arts die hem behandeld had.
Federaal Agentschap Geneesmiddelen
Vanaf 1 januari 2007 moet het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) operationeel zijn. Het nieuwe agentschap moet controle uitoefenen op de efficiëntie en de veiligheid van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten.
Naar analogie met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) besliste het parlement midden 2006 om ook een Federaal Geneesmiddelenagentschap op te richten. Voorlopig staat tijdelijk gedelegeerd bestuurder Piet Vanthemsche aan het hoofd van het agentschap. Zijn opvolger is nog niet bekend.
Het FAGG neemt de taken en het personeel van het huidige Directoraat-generaal voor de Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid over. Die dienst kampte echter met grote vertragingen.
Voortaan zal het FAGG de controle op geneesmiddelen en andere producten uitoefenen en dit vanaf hun ontwikkeling tot het gebruik van die producten. Het gaat dan onder meer over de erkenning en registratie van medicijnen.
Op lange termijn zal het Federaal Geneesmiddelenagentschap ook investeren in onder meer de permanente bewaking van de neveneffecten van geneesmiddelen en zal het ook een afdeling oprichten die instaat voor de preventie en bestrijding van fraude met geneesmiddelen.
Het FAGG zal ook de verkoop van geneesmiddelen via internet controleren en bewaken. Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte besliste in december dat geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is, binnenkort onder strenge voorwaarden te koop zullen zijn via het internet.
Wachtdienst huisartsen
Vanaf 1 januari 2007 ontvangen huisartsen die wachtdienst hebben tijdens de weeknachten, van 20 uur tot 8 uur, een vergoeding van 62,50 euro om de permanentie waar te nemen. Eerder bestond de regeling al voor de weekendwachten.
Sinds twee jaar krijgen huisartsen die tijdens het weekend de wacht hebben een vergoeding omdat ze stand-by moeten blijven. Die regeling wordt vanaf 1 januari uitgebreid tot de wachtdiensten tijdens de weekdagen van 20 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. Ze krijgen daarvoor 62,50 euro per 12 uur. Tijdens het weekend krijgen huisartsen 125 euro per 24 uur (van vrijdagavond 20 uur tot maandagmorgen 8 uur).
De beslissing moet de permanentie door huisartsen én het beroep van huisarts aantrekkelijker maken. Daardoor zou de uitval van huisartsen moeten verminderen en zouden er opnieuw meer jongeren in het beroep moeten stappen. Als huisartsen tijdens de weekends en 's avonds beter beschikbaar zijn, zullen ook minder mensen naar de (duurdere) spoeddiensten van de ziekenhuizen stappen.
Daarnaast worden de erelonen van de huisartsen na nieuwjaar geïndexeerd met 1,65 procent. Dat betekent volgens de officieuze berekeningen van het weekblad De Huisarts dat een raadpleging dan 20,78 euro zal kosten, een huisbezoek 31,19 euro en de opening of verlening van een Globaal Medisch Dossier bij de huisarts 22,36 euro.

vrijdag, december 15, 2006

wat drink jij

Op de www.watdrinkjij.nl kunnen jongeren vanaf maandag een drinktest invullen, wat leidt tot een persoonlijk advies. De test van gezondheidsinstituut NIGZ is ontwikkeld om jongeren te wijzen op de risico's van drankgebruik en valkuilen die leiden tot te veel drankgebruik. In een later stadium wil het NIGZ ook informatie over steun bij het minderen van alcoholgebruik aan het persoonlijk advies toevoegen. Uit eerder onderzoek bleek al dat een op de zes jongens en een op de vijf meisjes van 14 jaar in een periode van een maand wel eens dronken was geweest. Ervaringen met een online drinktest voor volwassenen wijzen uit dat de adviezen en tips daaruit beter worden gelezen dan folders en brochures over dit onderwerp. Wat drink jij?

donderdag, december 07, 2006

goedkope geneesmiddelen? natuurlijk!

Onder andere via vrtnieuws.net verneem ik dat een pak mensen een pak geld kunnen uitsparen door goedkopere geneesmiddelen te kopen in plaats van de gekende merkgeneesmiddelen. Ik ben alvast overtuigd en check vooraleer ik naar de apotheker ga altijd wat het goedkopere middel is van hetgeen onze huisarts voorschreef. Nadien is het enkel nog een kwestie van mondje opendoen tegen je apotheker. Stom toch dat zoveel Belgen dit niet doen? Ga zelf ook op zoek naar het goedkoopste geneesmiddel.

donderdag, november 30, 2006

een gezond nieuw jaar

Wedden dat je het de komende weken een paar keer zal wensen: "een prettig en gezond nieuw jaar"? Maak het dit jaar eens concreet met een leuk of nuttig geschenk voor onder de kerstboom!
Kijk eens in een Gezondheidshop. Je vindt er allerhande toffe artikelen zoals zitballen, springpaardjes voor kleuters, wellnessproducten, tempur kussens, bloeddrukmeters, stappentellers, babyproducten van Avent en verzorgingsproducten van Sebamed … en nog veel meer! Zeg nu zelf: alles is beter dan de zoveelste foute das of die CD die je al hebt...

woensdag, november 29, 2006

vrijerstest

Surf naar http://www.laura.be/ en doe er de interactieve vrijerstest. Op basis van 10 vragen krijg je een persoonlijke score en kan je je vrienden of lief uitdagen om beter te doen.
De vrijerstest is een handig hulpmiddel om te weten hoe ‘veilig’ hun vriendje of vriendinnetje is. Van iedereen die ze uitdagen krijgen ze namelijk de score in hun mailbox.
De vrijerstest is niet het enige vernieuwende initiatief in het kader van de Laura-campagne 2006.
Weg met droge voorlichtingsboekjes. De meest innovatieve communicatiemiddelen worden ingeschakeld. Een podcast over veilig vrijen, op hun eigen ludieke wijze aan mekaar gepraat door Wim Oosterlinck en Heidi Lenaerts (de goeie ouw stubru tijd dus!). Tijdens het programma bellen zij een aantal mensen op om te praten over veilig vrijen, hun eerste keer of relaties in het algemeen. De podcast is enkel te downloaden via de website http://www.laura.be/.
Naast de podcast worden nog een aantal vernieuwende technieken gebruikt, waaronder een Messenger Bot. Iedere keer dat jongeren zich aanmelden bij Windows Live Messenger krijgen ze een vraag over veilig vrijen. Wie fout antwoordt krijgt het juiste antwoord toegestuurd met daarbij een verwijzing naar de website. En als laatste worden maar eventjes 750.000 condooms klaargestoomd om uit te delen. slik!.
Het volledige dossier vind je via Demotte, als dat niet sexy is...

update: vind ik vandaag op tweb toch wel hoe je kindjes maakt zeker. fijn fijn fijn.

dinsdag, november 28, 2006

ik heb aids

Op 1 december is het traditiegetrouw Wereld Aids Dag, een dag van wereldwijde aandacht voor de aids-problematiek en solidariteit met mensen met hiv/aids. Al enkele jaren grijpt sensoa Wereld Aids Dag aan om een minimediacampagne te voeren waarin solidariteit met mensen met hiv/aids centraal staat. Via hulporganisaties lees je wat de minicampagne juist is. Wees solidair!